Železniční doprava

• přeprava sypkých hmot (kamenivo, recyklát, písek, atd.)
• přeprava materiálu pro rekonstrukci kolejových svršků
• přeprava stavebních hmot
• přeprava dřeva a výrobků ze dřeva

Přeprava je realizována převážně pomocí lokomotiv řady 740 a 742 (možnost využití dvou lokomotiv současně – dvojče, postrk).
Máme rovněž zkušenosti s lokomotivami řady 720, 721, 731 a 770.
Mimo dopravy železniční disponujeme i dopravou silniční. Jejich případnou kombinací lze docílit rychlejší a levnější přepravy. „z domu do domu“
Je možné přepravit až 950 tun nákladu najednou (50t x 19 vozů) s využitím jedné lokomotivy (např. na trati mezi Přerovem a Ostravou).
Cena je kalkulována samostatně pro každou jednotlivou zakázku.

Rekonstrukce trati Prosenice - Lipník n. Bečvou
Rekonstrukce trati Prosenice – Lipník n. Bečvou

2015-07-07 07.45.59
Nakládka na překladišti Olomouc, areál firmy ZAPA beton a.s.

Nakládka - kamenolom Hrubá Voda
Nakládka – kamenolom Hrubá Voda

Hrubá Voda - Olomouc, přeprava mezi provozovnami firmy ZAPA beton a.s.
Hrubá Voda – Olomouc, přeprava mezi provozovnami firmy ZAPA beton a.s.

Přeprava materiálu pro rekonstrukci kolejového svršku - Hoštejn.
Přeprava materiálu pro rekonstrukci kolejového svršku – Hoštejn.

Přeprava kameniva pro rekonstrukci kolejového svršku - ŽST Prostějov
Přeprava kameniva pro rekonstrukci kolejového svršku – ŽST Prostějov

Vagóny typu FACC s úpravou mechanismu otevírání vozu (nosnost 50t)
Vagóny typu FACC s úpravou mechanismu otevírání vozu (nosnost 50t)


Servis

Marek Potiška

tel: 734 570 686
email: servis@olomouckadopravni.cz

Servisní technik – prodej ND

Jiří Kubík

tel: 733  334 903
email: servisnitechnik@olomouckadopravni.cz

Obchod

Miloslav Pauer

tel: 603 346 653
email: pauer@olomouckadopravni.cz

Silniční doprava

Tomáš Brázda

tel: 734 571 525
email: dispecer@olomouckadopravni.cz

Železniční doprava

Jiří Svoboda

tel: 730 894 734
email: dispecer@olomouckadopravni.cz

Ekonomický úsek

Jitka Pauerová

tel: 603 358 186
email: pauerova@olomouckadopravni.cz