Reference

Naše firma fungující od roku 2006 se podílela nebo podílí na těchto činnostech – např.:

Železniční doprava
Rekonstrukce a údržba kolejových svršků koridoru a ostatních kolejí např.:
2015
Říkovice – Staré Město u Uh. Hradiště, Červenka – Moravičany – Zábřeh – Hoštěn, Bludov – Ruda nad Moravou
Mohelnice – Moravičky, Valmez – Vsetín, Ostrava – Bohumín, Přerov – Otrokovice, Šumperk – Kouty nad Desnou a mnoho dalších.

Silniční doprava
Výstavba cest, obchvatů, opravy a rekonstrukce komunikací, odvoz zeminy, sutí při výstavbě průmyslových zón a jiných staveb, rozvoz asfaltových směsí, stavební mechanizace a mnoho dalšího. Během těchto činností jsme spolupracovali nebo spolupracujeme s mnoha společnostmi a různými firmami. Z velkých společností např.: Skanska, Strabag, Eurovia, IDS, Tomi-Remont, Chládek a Tintěra, Armáda ČR a mnoho dalších.

Kombinovaná doprava
Společnost začala realizovat svůj záměr (kombinovanou dopravou zajistit přepravu z domu do domu) přepravou drceného kamene z lomu Hrubá Voda do distribučního skladu v Olomouci a odtud dále na konkrétní stavby, vše pro společnost ZAPA beton a.s. zabývající se mimo svou hlavní činnost (výroba, doprava a ukládání betonu) také výrobou drceného a těženého kameniva.
Tato kombinovaná přeprava se pro kamenolom Hrubá Voda stala trvale využitelnou a dnes je s ní uvažováno jako s předností a běžnou realitou.
V roce 2008 bylo v kombinované dopravě přepraveno 128.000 tun, v roce 2009 bezmála 104.000 tun a v roce 2010 pak 127.000 tun drceného kameniva.
Další využití kombinované dopravy:
• r.2008, Kamenolom Hrubá Voda – Kamenolom Votice a zpět (ZAPA beton a.s.)
• r.2009, Kamenolom Hrubá Voda – Sklad ve stanici Červenka (TOMI-REMONT)
• r.2010, Kamenolom Hrubá Voda – Překladiště Bohumín Vrbice (REZ)

Opravy nákladních vozidel
Dlouholeté zkušenosti s opravami nákladních vozidel využívají velké a střední firmy např.: Armáda ČR, Skanska, Dálniční stavby, ZAPA a jiné.


Servis

Marek Potiška

tel: 734 570 686
email: servis@olomouckadopravni.cz

Servisní technik – prodej ND

Jiří Kubík

tel: 733  334 903
email: servisnitechnik@olomouckadopravni.cz

Obchod

Miloslav Pauer

tel: 603 346 653
email: pauer@olomouckadopravni.cz

Silniční doprava

Tomáš Brázda

tel: 734 571 525
email: dispecer@olomouckadopravni.cz

Železniční doprava

Jiří Svoboda

tel: 730 894 734
email: dispecer@olomouckadopravni.cz

Ekonomický úsek

Jitka Pauerová

tel: 603 358 186
email: pauerova@olomouckadopravni.cz