O nás

Vítejte na stránkách Olomoucká dopravní s.r.o.

Design firmy

Představení společnosti

Záměr představitelů společnosti OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ je vybudovat dopravní společnost, která se bude soustředit na kombinovanou dopravu jinak, než je na dopravním trhu doposud běžnou zvyklostí a tak bude mít zajištěny předpoklady stálého růstu.

Společnost zahájila svou činnost v roce 2006 a jejím hlavním záměrem je rozvoj a realizace kombinované přepravy hromadných substrátů, stavebních výrobků a dřeva na krátké a střední vzdálenosti, a také realizace služeb, jež s kombinovanou přepravou souvisí.

Kombinovaná přeprava zboží v České republice obecně má před sebou ještě velký kus cesty, než bude možné konstatovat, že je schopná alternovat dopravu po silnici.
Přesto se naší společnosti daří záměr průběžně naplňovat. Modifikace kombinované přepravy hromadných substrátů, stavebních výrobků nebo dřeva obsahuje nakládku, kombinaci železniční a silniční dopravy a vykládku zboží jako ucelenou službu jedné dopravní společnosti.

Naše společnost disponuje vozidly pro silniční i pro železniční dopravu a umí zajistit všechny s kombinovanou dopravou spojené služby tak, aby zákazník ani nepoznal jakým způsobem se jeho zboží, v našem případě například písek, dostal z pískovny, kde je běžně expedován do místa požadovaného, například na stavbu.

Dalo by se říci, že záměrem naší nové dopravní společnosti je oprášení starého známého hesla „přeprava z domu do domu“. Přeprava z domu do domu má podle nás v dnešní době velký potenciál, především pokud si představíme v souvislostech záměr společnosti se záměrem obecným – preferovat k přírodě i infrastruktuře šetrnější druh dopravy a tou je doprava železniční. Železniční doprava se ovšem nedá realizovat bez kombinace s dopravou silniční.

Máme ambice potenciál přepravy z domu do domu náležitě využít a dále jej rozvíjet vlastní nápaditostí bez nutnosti budovat nové pro nás nepředstavitelně náročné a drahé terminály.


Servis

Marek Potiška

tel: 734 570 686
email: servis@olomouckadopravni.cz

Servisní technik – prodej ND

Jiří Kubík

tel: 733  334 903
email: servisnitechnik@olomouckadopravni.cz

Obchod

Miloslav Pauer

tel: 603 346 653
email: pauer@olomouckadopravni.cz

Silniční doprava

Tomáš Brázda

tel: 734 571 525
email: dispecer@olomouckadopravni.cz

Železniční doprava

Jiří Svoboda

tel: 730 894 734
email: dispecer@olomouckadopravni.cz

Ekonomický úsek

Jitka Pauerová

tel: 603 358 186
email: pauerova@olomouckadopravni.cz